Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 275 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 30 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 200 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 45 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rad u stvarnim uvjetima na opremi za zavarivanje (120 sati).

Uvjeti za upis:

– Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 HKO – kvalifikacija stečena završetkom osnovnoškolskog obrazovanja

– Najmanje 18 godina života

– Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU PROGRAMOM

1. Koristiti zaštitnu opremu i sredstva na ispravan način

2. Primijeniti propise za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša

3. Pripremiti, rasporediti i provjeriti opremu za zavarivanje

4. Pripremiti, provjeriti i zaštititi materijale i radno područje pripremljeno za zavarivanje

5. Postaviti radni komad u propisani položaj za zavarivanje MAG postupkom (135)

6. Podesiti parametre zavarivanja MAG postupkom (135) prema SPZ (WPS)

7. Pripremiti rubove osnovnog materijala za postupak zavarivanja MAG postupkom (135)

8. Kontrolirati predgrijavanje i održavati temperaturu tijekom postupka zavarivanja

9. Zavariti čelik kutnim spojem MAG postupkom (135) prema SPZ (WPS)

10. Zavarivati MAG postupkom u svim položajima zavarivanja i primijeniti odgovarajuće tehnike zavarivanja

11. Provesti vizualni pregled i kontrolu dimenzija zavarenih spojeva

12. Provjeriti i pripremiti gotovi zavareni spoj za kontrolu i izvješće u sustavu kontrole proizvodnje

13. Očistiti zavareni spoj MAG postupkom (135), osnovni materijal i radno mjesto

NASTAVNE CJELINE

Propisi zaštite na radu i zaštite okoliša

Rizici na radnom mjestu zavarivača

Mjere za sprječavanje rizika        

Osobna zaštitna sredstva

Zavarljivost čeličnih materijala

• Ekvivalent ugljika

Uvod u elektrolučno zavarivanje

• Izvori struje za zavarivanje

• Električni luk, polaritet

• Vrste i oznake zavarenih spojeva

• Tehničko-tehnološka dokumentacija u zavarivanju

Strojevi, oprema i dodatni materijal za zavarivanje

• Strojevi, dijelovi i oprema

• Zaštitni plinovi

• Dodatni materijali

• Održavanje opreme za zavarivanje

Tehnologija zavarivanja MAG (135) postupkom

• Parametri zavarivanja

• Specifikacija postupka zavarivanja (SPZ (WPS))

Priprema za zavarivanje

• Priprema okoline za zavarivanje

• Podešavanje parametara zavarivanja u skladu sa (SPZ (WPS))

• Postupanje s osnovnim, dodatnim i ostalim materijalima

• Priprema zavarivanja i predgrijavanje

Tehnike rada MAG (135) postupkom

• Izvođenje postupka zavarivanja

Osiguranje kvalitete zavarenog spoja  

• Vizualni pregled zavarenog spoja

• Analiza učinjenih pogrešaka

• Ispravljanje pogrešaka