Uvjet za upis:

 • završena minimalno OSNOVNA škola
 • starost najmanje 15 godina
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
 • domovnica
 • rodni list
 • ispunjena upisnica u tajništvu škole

Oblik nastave: konzultativno-instruktivni

Trajanje programa: 130 sati

72 sata teorijske nastave

8 sati vježbi

50 sati praktične nastave

KOMPETENCIJE STEČENE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoći.

2. Osigurati uvjete za držanje i smještaj ovaca.

3. Razlikovati pasmine, uzgajati i njegovati ovce i primijeniti pravilne načine razmnožavanja i zaštite ovaca od bolesti.

4. Koristiti opremu za uzgoj, preradu ovčjih proizvoda i razmnožavanje ovaca na pravilan način.

5. Proizvoditi i prodavati mlijeko, sir, meso i vunu ovaca.

Stručni predmeti:

 • Zaštita na radu
 • Gospodarska iskoristivost uzgoja ovaca
 • Uzgoj i njega ovaca
 • Bolesti i zaštita zdravlja ovaca
 • Proizvodnja i prerada ovčjeg mlijeka
 • Proizvodnja ovčjeg mesa
 • Proizvodnja ovčje vune
 • Marketing ovčjih proizvoda
 • Praktična nastava

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici). Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.

Minimalan broj polaznika za formiranje grupe: 8