Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije mobilno programiranje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 125 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu. Uvjet za upis: Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1 (trogodišnja srednja škola).

Kompetencije koje se programom stječu:

 1. Sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja
 2. Sudjelovati u dizajniranju baze podataka
 3. Oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke
 4. Pripremiti jednostavne scenarije uporabe i testne scenarije
 5. Prilagoditi razvojno okruženje
 6. Izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
 7. Testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
 8. Izraditi elemente baze podataka
 9. Izraditi i povezati jednostavne poslovne procese unutar programskog sustava

Nastavne cjeline/teme od kojih se sastoji program:

 • Android Studio IDE
 • Podešavanje SDK i JDK
 • Emulator
 • Gradle Bild
 • Manifest
 • XML kod
 • Java kod
 • Widgeti
 • Multitasking
 • Geste
 • Pokreti
 • Baze podataka

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i upisuje se u E-radnu knjigu.