Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije poslužitelj hrane i pića provodi se redovitom nastavom u trajanju od 1000 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putemonline prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja u ustanovi, u trajanju od  330 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 595 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 75 sati.

Učenje temeljeno na radu odvija se u specijaliziranoj učionici gdje se izvode simulacije stvarnih problemskih situacija, kao i u prostorima poslodavaca.

Uvjeti za upis:

 • Posjedovanje prethodne kvalifikacije minimalno na razini 1 HKO (završena osnovna škola)
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za posluživanje hrane i pića

CSVET bodovi koji se stječu programom: 40

Kompetencije koje se programom stječu:

 1. Razlikovati vrste i namjenu prostorija u ugostiteljskom objektu
 2. Primijeniti pravila za održavanje osobne higijene, higijene radnog prostora i odgovarajuće radne odjeće
 3. Održavati urednost i čistoću pribora, posuđa, opreme i uređaja u ugostiteljskim prostorijama
 4. Izvršiti pomoćne poslove prema nalogu (pranje, čišćenje i dezinficiranje ugostiteljskih prostora)
 5. Izvršiti završne radove u prostorijama i prostorima ugostiteljskog odjela
 6. Obaviti pripremne radove u poslužnom odjelu prije početka dnevnog poslovanja
 7. Objasniti postupak pripreme pića i napitaka
 8. Prezentirati i dekorirati piće u odgovarajućim čašama
 9. Rukovati aparatima i sitnim inventarom sukladno pravilima ugostiteljskog objekta
 10. Primijeniti pravila bontona u poslovnoj komunikaciji
 11. Primijeniti i pratiti zakonske odredbe o hrani
 12. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša i održivog razvoja
 13. Nositi propisanu radnu odjeću prilikom izvršavanja zadataka
 14. Održavati radni prostor u skladu s postojećim propisima ugostiteljskog objekta i higijensko sanitarnim propisima

Moduli od kojih se sastoji program:

 • Sigurnost na radu
 • Higijena u ugostiteljstvu
 • Osnove ugostiteljskog posluživanja
 • Pripremni radovi u ugostiteljskom prostoru
 • Posluživanje gosta
 • Poslovni bonton u turizmu i ugostiteljstvu
 • Zbrinjavanje otpada