Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije digitalna kartografija provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu.

Uvjeti za upis: Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (četverogodišnja srednja škola) u obrazovnim sektorima: Graditeljstvo i geodezija, Elektrotehnika i računalstvo, Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, Šumarstvo i drvna tehnologija i Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije

Kompetencije koje se programom stječu:

 1. prikupiti podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 2. prikupiti podatke potrebne za izradbu proizvoda iz službenih državnih evidencija
 3. grafički obraditi podatke
 4. primijeniti geodetske i geoinformatičke postupke pri izradi i održavanju topografske i tematske karte
 5. obraditi podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 6. predočiti podatke u obliku planova, karata i kartama srodnih prikaza
 7. prikazati podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
 8. primijeniti 3D modeliranje u kartografiji i fotogrametriji
 9. primijeniti IKT kod postupaka u kartografiji i fotogrametriji

Nastavne cjeline/teme od kojih se sastoji program:

 • Osnovni postupci u kartografiji
 • Topografska karta
 • Specifikacije i pravila u kartografiji
 • Tematska karta
 • Programska podrška u području digitalne kartografije

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i upisuje se u E-radnu knjigu.