Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima provodi se redovitom nastavnom u trajanju od 350 sati, putem online prijenosa u stvarnom vremenu koristeći aplikacije za virtualno učenje (vođeni proces učenja i poučavanja), a učenje temeljeno na radu isključivo uživo.

Uvjet za upis: Cjelovita kvalifikacija na razini 4.2 (četverogodišnja srednja škola).

Kompetencije koje se programom stječu:

 1. sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
 2. planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
 3. odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
 4. osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
 5. sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
 6. upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
 7. sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
 8. identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
 9. sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
 10. provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

Nastavne cjeline/teme od kojih se sastoji program:

 • Institucije i tijela Europske unije
 • Fondovi i programi EU i njihova namjena
 • Sustav upravljanja EU fondovima u Republici Hrvatskoj
 • Vrste projekta koji se financiraju sredstvima iz fondova EU
 • Pravni okvir za provedbu EU projekata
 • Obilježja programa i projekta
 • Metodologije vođenja projekta
 • Faze programskog i/ili projektnog ciklusa
 • Elementi i karakteristike faza programskog i/ili projektnog ciklusa
 • Karakteristike i uloge projektnog tima
 • Elementi projektne prijave
 • Identifikacija problema za izradu projektnog prijedloga
 • Faza analize pri izradi logičke matrice
 • Faza planiranja pri izradi logičke matrice
 • Logička matrica i njezina primjena
 • Dionici u projektnim aktivnostima
 • Intervencijska logika projekta
 • Upravljanje rizicima u projektnim aktivnostima
 • Proračun projekta
 • Plan promidžbe i vidljivosti projekta
 • Akcijski plan i terminsko planiranje projekta
 • Komunikacija s dionicima projekta
 • Administrativno vođenje projekta
 • Ergonomska načela u uredskom poslovanju
 • Monitoring  projekta
 • Evaluacija u projektima
 • Projektno izvještavanje
 • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u RH
 • Vrste javne nabave
 • Plan nabave
 • Postupci javne nabave
 • Dokumentacija javne nabave

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i upisuje se u E-radnu knjigu.