Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije objektno orijentirano programiranje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu. Uvjet za upis: Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1 (trogodišnja srednja škola).

Kompetencije koje se programom stječu:

 1. odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
 2. osmišljavati vlastite algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema
 3. odabrati programsku paradigmu za izradu algoritama
 4. izraditi jednostavnije osmišljene i standardizirane algoritme u odabranom programskom jeziku
 5. prilagoditi razvojno okruženje
 6. izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
 7. testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
 8. izraditi elemente baze podataka
 9. izraditi i povezati jednostavne poslovne procese unutar programskog sustava

Nastavne cjeline/teme od kojih se sastoji program:

 • Klase, konstruktori, metode
 • Enkapsulacija
 • Nasljeđivanje
 • Obrada iznimki
 • Agregiranje
 • Izradba forme
 • Događaji
 • Jednostavne kontrole korisničkog sučelja
 • Kontejnerske kontrole korisničkog sučelja
 • Validacija korisničkog unosa
 • Modalni i nemodalni prozori
 • Kontrole s više vrijednosti (ListBox, ComboBox)
 • Grid kontrola
 • Izbornici
 • Alatna i statusna traka

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i upisuje se u E-radnu knjigu.