Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb za djecu u dobi do 14 godina u stambenom prostoru dadilje ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja, sukladno odredbama Zakona.

Dadilja je fizička osoba koja djelatnost dadilje obavlja kao obrtnik ili je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja je upisana u imenik dadilja.

Posao dadilje uglavnom podrazumijeva hranjenje, održavanje higijene djeteta te formiranje djetetovih higijenskih navika. Osim toga zadatak dadilje je da se igra i komunicira s djetetom, potiče na razvoj govora i intelektualnog razvoja, tjelesnog razvoja i stjecanja vještina.

Osim što u odsutnosti roditelja čuva i vodi brigu o razvoju i sigurnosti dadilja kontrolira osnovne pokazatelje zdravlja i razvoja djeteta.

OPIS POSLOVA

Dadilja, u domu djeteta i uglavnom u vrijeme odsutnosti roditelja, čuva, njeguje i vodi brigu o razvitku i sigurnosti jednog djeteta ili više djece rane predškolske dobi. To obuhvaća hranjenje ili pomoć pri hranjenju, održavanje higijene djeteta (pranje, presvlačenje) i formiranje djetetovih higijenskih navika, igru i komunikaciju s djetetom, poticanje razvoja govora i intelektualnog razvoja, tjelesnog razvoja i stjecanja vještina, informiranosti djeteta i razvitka vrijednosnog sustava kod djeteta, sukladno društveno prihvatljivim normama i vrijednosnom sustavu njegove obitelji.

Nadalje, dadilja kontrolira osnovne pokazatelje zdravlja i razvoja djeteta, odnosno, eventualne simptome bolesti djeteta ili znakove odstupanja od očekivanog razvoja. U slučaju bolesti djeteta, dadilja postupa sukladno dogovoru s roditeljima djeteta i strogo poštujući upute liječnika.

U specifičnim slučajevima djece s težim kroničnim bolestima, smetnjama u razvoju ili pak posebno nadarene djece, dadilja detaljno dogovara s roditeljima specifične načine i postupke, koje će primjenjivati prema djetetu.  Dadilja promatra, prati i potiče razvoj djeteta i o svemu što procijeni relevantnim, obavještava roditelje i savjetuje se s njima. Dadilja surađuje s roditeljima, a po potrebi i sa zdravstvenim i socijalnim službama.

ZNANJA, VJEŠTINE I POŽELJNE OSOBINE

Posao dadilje je zahtjevan i vrlo odgovoran. Za njega su potrebna znanja iz područja zdravstva, psihologije i pedagogije, te širok raspon vještina – od sigurnog nošenja, pranja, presvlačenja, hranjenja djeteta, do igranja i poticanja njegovog psihičkog i tjelesnog razvoja. U svojem poslu, dadilja se može naći u situacijama u kojima je potrebno brzo i ispravno reagirati. Poneke situacije mogu biti nenadane i vrlo stresne. Dadilja mora biti emocionalno stabilna, strpljiva i usmjerena na ljude, osobito na djecu, te općenito pozitivno usmjerena.

Kompetencije stečene završetkom programa:

  • Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
  • Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
  • Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
  • Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
  • Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
  • Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
  • Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
  • Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
  • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

UVJET ZA UPIS     

– završena minimalno trogodišnja srednja škola obrazovne razine 4.1.
– starost najmanje 18 godina
– svjedodžba o završenoj srednjoj školi
– domovnica
– rodni list
– potvrda liječnika medicine rada o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje
– ispunjena upisnica u tajništvu škole

NASTAVA

Oblik nastave: konzultativno – instruktivni
Trajanje programa: 400 sati
178 sati teorijske nastave
72 sati vježbi
150 sati praktične nastave

Stručni predmeti:       

Zaštita na radu i prva pomoć
Organizacija rada
Komunikacijske vještine
Osnovna psihosocijalna obilježja djeteta
Osnove predškolske i školske pedagogije
Njega i zdravlje djeteta
Aktivnosti djeteta
Praktična nastava

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici). Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.

Kontakt forma za prijavu: