Uvjet za upis:

  • završena minimalno OSNOVNA škola
  • starost najmanje 15 godina
  • svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
  • domovnica
  • rodni list
  • ispunjena upisnica u tajništvu škole

Oblik nastave: konzultativno-instruktivni

Trajanje programa: 130 sati

80 sati teorijske nastave

10 sati vježbi

40 sati praktične nastave

Opis zanimanja           

Program je namijenjen proizvođačima koji se žele baviti sigurnom ekološkom proizvodnjom humusa uz pomoć kalifornijskih glista.

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici). Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.

Minimalan broj polaznika za formiranje grupe: 8