Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje mobilnim robotima provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu. Uvjet za upis: Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1 (trogodišnja srednja škola).

Kompetencije koje se programom stječu:

 1. Sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 2. Povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu
 3. Instalirati odgovarajuće korisničke programe
 4. Instalirati programske alate i aplikacije
 5. Izraditi sigurnosne kopije podataka
 6. Programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala
 7. Programirati aplikacije
 8. Izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja
 9. Koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja
 10. Simulirati rad sklopova i/ili uređaja

Nastavne cjeline/teme od kojih se sastoji program:

 • Vrste robota
 • Sustavi napajanja robota
 • Upravljanje motorima robota
 • Modeliranje dijelova mobilnih robota
 • Upravljanje mobilnim robotima

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i upisuje se u E-radnu knjigu.