Uvjeti za upis:

 • Posjedovanje kvalifikacije na razini 4.1 tehničkog usmjerenja (sektor: Elektrotehnika i računarstvo, Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija)
 • Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova montiranja fotonaponskih sustava

Kompetencije koje se stječu programom:

 1. Izraditi instalacije fotonaponskog sustava (podžbukno ili nadžbukno)
 2. Izraditi uzemljenje i zaštitu fotonaponskog sustava
 3. Provjeriti ispravnosti fotonaponske instalacije i izdati potvrdu o ispravnosti
 4. Postavljati uređaje mrežnog fotonaponskog sustava – FN moduli, izmjenjivač DC/AC, brojilo

Nastavne cjeline:

 • Ohmov zakon
 • Mjerenje napona, jakosti struje, snage i električnog otpora
 • Temperaturna ovisnost električnog otpora
 • Mjerenje intenziteta osvjetljenosti površine
 • Mjerenje udaljenosti
 • Vrste i karakteristike fotonaponskih panela
 • Konstrukcije fotonaponskih sustava
 • Električne instalacije fotonaponskih sustava
 • Instalacija i montaža fotonaponskih sustava
 • Mjere zaštite na radu
 • Izvori opasnosti
 • Zaštita pri radu na visini