Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije web programiranje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu. Uvjet za upis: Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1 (trogodišnja srednja škola).

Kompetencije koje se programom stječu:

 1. Sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja
 2. Sudjelovati u dizajniranju baze podataka
 3. Oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke
 4. Usporediti i odabrati najpogodniju arhitekturu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
 5. Sudjelovati u dizajniranju arhitekture web-stranice
 6. Usporediti i odabrati najpogodnije razvojno okruženje za izradu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja
 7. Izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti
 8. Testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava
 9. Izraditi elemente baze podataka
 10. Izraditi elemente-web stranice

Nastavne cjeline/teme od kojih se sastoji program:

 • Komunikacija klijent – poslužitelj
 • HTTP metode (GET, POST, PUT, DELETE)
 • JSON format
 • MVC uzorak – izrada modela i kontrolera
 • Testiranje aplikacije
 • Razvojna okruženja za rad s bazama podataka
 • Prezentacijski modeli za opis podataka
 • Komunikacija s bazom
 • Objektno relacijsko mapiranje
 • Povezivanje web aplikacije s bazom podataka
 • JavaScript razvojni okvir
 • Asinkrona komunikacija sa serverom – AJAX
 • Kriteriji odabira programskog okvira
 • Sučelje web aplikacije
 • Izrada web aplikacije korištenjem odabranog razvojnog okvira
 • Prilagodba izgleda korisničkog sučelja (API first)

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i upisuje se u E-radnu knjigu.