Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije priprematelj jednostavnih slastica provodi se redovitom nastavom u trajanju od 950 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu putem aplikacija za virtualno učenje (vođeni proces učenja i poučavanja) a učenje temeljeno na radu isključivo uživo, u specijaliziranim učionicima i/ili kod poslodavaca (ugostiteljskim objektima) s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 300 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 495 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od  165 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim ili stvarnim uvjetima.

CSVET bodovi koji se stječu programom: 38

Uvjeti za upis:

 • Posjedovanje prethodne kvalifikacije minimalno na razini 1 HKO  (završena osnovna škola)
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za pripremu jednostavnih slastica

 

Kompetencije koje se programom stječu:

 1. Izmjeriti i pripremiti namirnice prema recepturi i normativima
 2. Odabrati sastojke za pripremu pojedinačnih slastica poštivajući recept i normative
 3. Pripremiti osnovna tijesta, slastičarske smjese i kreme
 4. Primijeniti postupke pečenja, kuhanja, zagrijavanja, smrzavanja i druge toplinske obrade slastica
 5. Koristiti adekvatne tehnike guljenja, usitnjavanja, mljevenja, rezanja, ribanja i usitnjavanja namirnica za upotrebu u slasticama
 6. Rezati i oblikovati slastice
 7. Puniti i ukrasiti slastice
 8. Servirati slasticu uvažavajući vrstu i namjenu slastice
 9. Održavati, skladištiti i pravilno deklarirati gotove slastičarske proizvode
 10. Koristiti namirnice biljnog i životinjskog podrijetla kod izrade slastica
 11. Skladištiti namirnice obzirom na vrstu namirnice
 12. Koristiti opremu i uređaje na siguran i ispravan način
 13. Adekvatno zbrinuti zdravstveno neispravne namirnice
 14. Koristiti postupke adekvatnog zbrinjavanje po okolinu štetnih materijala
 15. Poštivati postupke zaštite okoliša pri izradi slastica
 16. Poštivati zdravstvene, sigurnosne higijenske i druge propise povezane s hranom
 17. Održavati sigurno higijensko i pouzdano radno okruženje korištenjem adekvatnih postupaka održavanja osobne higijene i poštivanjem propisa o zaštiti na radu

 

 

Moduli od kojih se sastoji program:

 • Sigurnost na radu
 • Higijena u slastičarstvu
 • Radne procedure u slastičarstvu
 • Namirnice u slastičarstvu i njihovo skladištenje
 • Pripremanje radnog mjesta, uređaja, oprema i alata za rad u slastičarstvu
 • Izrada jednostavnih slastica od različitih vrsta tijesta
 • Izrada jednostavnih slastica od različitih vrsta smjesa
 • Osnovne kreme, nadjevi i slastice od voća
 • Ukrašavanje i serviranje jednostavnih slastica
 • Zbrinjavanje otpada u slastičarstvu