Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije rukovatelj viličarom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 150 sati, uz mogućnost izvođenja određenih teorijskih dijelova programa na daljinu, u realnom vremenu.

Uvjeti za upis:

Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 – kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja

Najmanje 18 godina života

Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje viličarom.

Kompetencije koje se programom stječu:

 1. Samostalno manipulirati robom, pakirati, ambalažirati i označavati robu sukladno internim procedurama i svojstvima robe
 2. Znati postupke i redoslijed izvođenja radnji pri manipulaciji robom u skladištu
 3. Samostalno odabrati i pravilno koristiti odgovarajuća sredstava i opremu za provedbu radnih aktivnosti na robi u skladištu
 4. Odabrati prekrcajnu mehanizaciju sukladno značajkama tereta
 5. Samostalno i odgovorno rukovati ručnom mehanizacijom i motornim viličarom pri premještanju robe
 6. Obavljati poslove koristeći zaštitnu opremu i uređaje sukladno propisima o sigurnosti i zaštiti na radu Zbrinjavati otpad primjenom uspostavljenih pravila o zbrinjavanju otpada

Nastavne cjeline/teme od kojih se sastoji program:

 • Digitalne tehnologije za rukovanje viličarom
 • Ekologija u logističkom skladištu
 • Priprema viličara za rad
 • Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru
 • Održavanje i servisiranje viličara
 • Radna, servisna i tehnička dokumentacija viličara
 • Izvori opasnosti i mjere zaštite na radu kod rukovanja viličarom

 Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i upisuje se u E-radnu knjigu.