Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije sigurnost informacijskih sustava provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu. Uvjet za upis: Cjelovita kvalifikacija minimalno na razini 4.1 (trogodišnja srednja škola).

Kompetencije koje se programom stječu:

 1. interpretirati etičke osnove računalne sigurnosti
 2. primijeniti postupke i procedure za zaštitu osobnih podataka korisnika
 3. održavati zapise o sigurnosti i razinama pristupa imovini organizacije
 4. dijagnosticirati jednostavne probleme u radu računalnih sustava i mreža

Nastavne cjeline/teme od kojih se sastoji program:

 • Informacijski sustav
 • Načela sigurnosnih politika
 • Sigurnosni rizici
 • Fizička sigurnost
 • Alati za praćenje mrežnog prometa
 • Kriptografija
 • Enkripcija
 • Dekripcija
 • Kriptografski algoritmi

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i upisuje se u E-radnu knjigu.