Učilište Piramida znanja započelo je s provedbom projektnih aktivnosti u sklopu Erasmus + projekta.

Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta djelatnika Učilišta koji će se upoznati sa mogućnostima korištenja različitih digitalnih alata u procesu edukacije odraslih. Prva edukacija održava se na Cipru u listopadu 2023.

Projekt 2023-1-HR01-KA122-ADU-000139273 sufinancirala je Europska Unija.

EDUKACIJA U SKLOPU PROJEKTA “DIGITALNO I DOSTUPNO”

Digitalno i dostupno – logo

U sklopu Erasmus+ projekta pod nazivom “Digitalno i dostupno” djelatnici Učilišta Piramida znanja sudjelovali su na edukaciji koju su organizirali Vita Tiim i Vestifex.
Edukacija pod nazivom “Adult educatir’s role in new reality” bila je usmjerena na upoznavanje novih metoda poučavanja te na trendove u korištenju digitalnih alata u edukacijske svrhe.
Edukacija se održala u Paphosu, Limassolu te Protarasu na Cipru.
Razmijenili smo iskustva s kolegama iz Estonije, Austrije i Njemačke te smo posjetili Centar za obrazovanje odraslih u Limassolu. Vratili smo se puni dojmova i novih znanja koja ćemo primijeniti u daljnjem radu.

Protaras Cipar

Job-shadowing

Lokacija: Fano, Italija

Ustanova domaćin: Training 2000

Sredinom siječnja 2024. posjetili smo kolege iz učilišta Training 2000 iz Italije. U sklopu posjeta, imali smo prilike upoznati se sa njihovim radom te pisustvovati predavanju namijenjenom polaznicima edukacije za odrasle koji traže posao u tekstilnoj inustriji.

Kolege su nam predstavile digitalne alate koje njihovi predavači koriste u procesu edukacije.

A kao što je i cilj Erasmus projekata, kroz ovu mobilnost osoblja, razmijenili smo iskustva te dgovorili suradnju na budućim projektima u okviru programa Erasmus+.