• Gerontodomaćica
  • Pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama
  • Klasične ručne masažne tehnike
  • Specijalist/ica zaštite na radu
  • Wellness terapeut
  • Vizažist – Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije klasične i korektivne tehnike šminkanja
  • Program osposobljavanja za poslove instruktora aktivnosti pomoću konja za osobe s invaliditetom
  • Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije pripravljanje kozmetičkih proizvoda