Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije priprematelj jednostavnih slanih jelaprovodi se redovitom nastavom u trajanju od 1275 sati,uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja u ustanovi, u trajanju od  290 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 855 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 130 sati.

Učenje temeljeno na radu odvija se u specijaliziranoj učionici gdje se izvode simulacije stvarnih problemskih situacija, kao i u prostorima poslodavaca.

 

Uvjeti za upis:

 • Posjedovanje prethodne kvalifikacije minimalno na razini 1 HKO (završena osnovna škola)
 • Važeća sanitarna iskaznica
 • Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za pripremu jednostavnih slanih jela.

CSVET bodovi koji se stječu programom: 51

 

Kompetencije koje se programom stječu:

 1. Pripremiti i odabrati potrebnu opremu, alat i strojeve te uređaje prema zahtjevima radnog procesa u ugostiteljskoj kuhinji
 2. Pripremiti radni prostor kuhinje prema nalogu kuhara
 3. Izvršiti pomoćne poslove prema nalogu (pranje, čišćenje i dezinficiranje ugostiteljskih prostora
 4. Primijeniti odgovarajuće tehnike i tehnologije rada prema namirnicama i jelu koje se izrađuje
 5. Mehanički pripremiti povrće, meso, ribu i ostale namirnice za korištenje u jelima
 6. Koristiti tehnike i alate mehaničke pripreme namirnica prema vrsti i namjeni namirnice
 7. Gotoviti jela odabirom pravilne termičke obrade prema zakonitostima struke
 8. Koristiti opremu i sredstva za čišćenje u kuhinji prema vrsti i namjeni kuhinjske opreme i površina
 9. Koristiti postupke održavanja higijene radnog prostora i opreme prema standardima rada u kuhinji
 10. Provoditi zbrinjavanje otpada sukladno zakonskim propisima zaštite okoliša i održivog razvoja
 11. Nositi propisanu radnu odjeću prilikom izvršavanja zadataka
 12. Održavati urednost i čistoću pribora, posuđa, opreme i uređaja u ugostiteljskim prostorijama
 13. Održavati radni prostor u skladu s postojećim propisima ugostiteljskog objekta i higijensko sanitarnim propisima
 14. Sudjelovati u skladištenju namirnica

Moduli od kojih se sastoji program:

 • Sigurnost na radu
 • Higijena radnog prostora
 • Kuhinjska oprema i uređaji
 • Ugostiteljska kuhinja
 • Živežne namirnice
 • Priprema namirnica za obradu
 • Osnove obrade živežnih namirnica
 • Zbrinjavanje otpada