Turizam je jedan od vodećih gospodarskih sektora Hrvatske na što ukazuje 15–20% udjela u nacionalnom proizvodu i oko 12% udjela u ukupnom zapošljavanju. Poznata je činjenica da su ljudi ključni faktor uspješnosti. Stoga je konkurentnost Hrvatskog turizma u velikoj mjeri ovisna o ljudima zaposlenima u toj djelatnosti, te kvaliteti njihova rada. Kadrovi sa svojim znanjima, sposobnostima i radnim iskustvom čine najznačajniji dio proizvodnih snaga u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.

Za provođenje ove edukacije odlučili smo se zbog velikog interesa i potreba suvremenog ugostiteljstva za osposobljavanje kroz praktična znanja, vještine i kompetencije barmena u koktel baru.

Strategija razvoja gospodarstva Republike Hrvatske predviđa daljnji rast sektora za turizam i ugostiteljstvo te ističe potrebu za kvalitetnim i educiranim kadrovima. Trend poboljšanja ugostiteljske ponude i stvaranje prepoznatljive kvalitete usluga za posljedicu ima sve veću potražnju za obrazovanim i stručnim osobljem sa znanjima iz područja ugostiteljstva u koje spada i rad u koktel baru.

Škola barmena koja se provodi u Učilištu Piramida znanja Zabok u suradnji s Udrugom konobara i barmena Hrvatske je program odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te osim uvjerenja Učilišta Piramida znanja koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Razlikovati vrste barova, njihovu opremu i ponudu
 • Koristiti alate, uređaje, opremu i pribor za posluživanje barskih pića i mješavina
 • Razlikovati poslovne procese i specifičnosti rada u koktel baru
 • Sudjelovati u procesu nabave i pratiti zalihu pića u koktel baru
 • Voditi dnevnu dokumentaciju barskog poslovanja
 • Pripremiti i poslužiti razne vrste barskih mješavina
 • Primijeniti pravila poslovne komunikacije u skladu s poslovnim bontonom i etičkim kodeksom
 • Komunicirati na pravilan i profesionalan način s gostima i zaposlenicima
 • Koristiti osnove izraze stranog jezika u struci
 • Sudjelovati u pripremi sredstva ponude i prodaje pića u koktel baru (koktel karta i cjenik pića)
 • Primijeniti pravila održavanja higijene radnog mjesta, prostora, uređaja i pribora u ugostiteljstvu
 • Primijeniti mjere zaštite na radu i postupke rada na siguran način

Svrha programa je obrazovanje stručnjaka u području radnih procesa koktel barova, poznavanja i pripremanja kvalitetnih barskih mješavina. Za pravilno razumijevanje rada u koktel baru program neophodno uključuje niz osnova o vrstama barova, njihovim ponudama, načinu pripremanja barskih mješavina, tehnike i vještine rada za barskim pultom, komunikacijske procese i bonton, higijenu, zaštitu na radu te strani jezik sa stručnim nazivljem. Koncepcija programa usmjerena je na usvajanje temeljnih znanja i vještina barmena kroz prezentaciju suvremene ponude u baru. Realizacijom programa polaznici se uvode u teorijska i praktična znanja brojnih disciplina, poticanjem i razvijanjem kreativnog razmišljanja, kao i učenjem kroz rad na individualnim i timskim zadacima iz područja barskog poslovanja.

NASTAVA

Trajanje programa: 186 sati

Teorijska nastava: 40 sati

Vježbe: 84 sata

Praktična nastava: 62 sata

Kroz cijelu školu kontinuirano se prati i ocjenjuje rad i ambicioznost svih polaznika te se njihovo znanje provjerava ispitima nakon svake nastavne cjeline. Osim teorije i vježbi koje čine osnovu ovog zanimanja, naša škola svim polaznicima osigurava praksu i rad u realnim uvjetima za vrijeme škole. Za vrijeme prakse naši mentori ocjenjuju polaznike i zapažaju njihovo ponašanje za šankom, urednost, kolegijalnost, snalažljivost i slično.

Škola barmena traje otprilike 6 tjedana. Kroz to vrijeme polaznici uče sve o povijesti, legendama i nastanku pića, baznim pićima te recepture za više od 100 koktela. Predavanja ili vježbe se održavaju 3-4 dana u tjednu po 3-4 sata, a po potrebi se ostaje i duže ukoliko nekome neki dio predavanja ili vježbi nije jasan.

Nakon teoretske i praktične nastave svi polaznici moraju pristupiti završnom ispitu gdje se u obzir uzimaju ocjene stečene tijekom cijele škole, i dojmovi koje su ostavili. Polaznici dobivaju uvjerenje Učilišta Piramida znanja koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

Učilište Piramida znanja Zabok daje izvrsno bazno znanje o svemu što vam treba kako bi postali kvalitetan i kvalificiran barmen. Ugostiteljstvo i turizam su u konstantnom napretku i stalno se pojavljuju nove ideje i trendovi koje treba pratiti.

Nakon škole barmena u Zaboku pružamo vam mogućnost da nastavite surađivati sa Udrugom te asistiramo u pronalasku radnog mjesta.

Samo neke od prednosti su:

 • suradnja sa renomiranom Udrugom konobara i barmena
 • nastava u trajanju od 6 tjedana
 • male grupe polaznika
 • Internacionalna diploma i upis u e-radnu knjižicu
 • najboljima garantiramo sezonsko zaposlenje

Program škole barmena zadovoljava kriterije stranih organizacija, a predsjednik Udruge ujedno je i WFA (World Flair Association – svjetska organizacija za barmene) ambasador za Hrvatsku.

Po završetku škole i položenog ispita polaznicima se izdaje Internacionalna diploma, priznata u cijelome svijetu, te uvjerenje o osposobljenosti koje se može upisati u e-radnu knjižicu.