Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije klasične i korektivne tehnike šminkanja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati.

Uvjeti upisa:

Cjelovita kvalifikacija na razini 4.1

Ishodi učenja ostvaruju se vođenim procesom učenja u ustanovi,  putem predavačke nastave i demonstracijskih vježbi u trajanju od 75 sati, učenjem temeljenom na radu u praktikumu za šminkanje i/ili kod poslodavca koji ima registriranu odgovarajuću djelatnost, uz sklopljen ugovor o suradnji (ugovor o poslovnoj suradnji), u trajanju od 100 sati te putem samostalnih aktivnosti  polaznika, u trajanju od  25 sati.

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije klasične i korektivne tehnike šminkanja.