Trajanje programa: 100 sati

Uvjeti upisa:

Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1
(Kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja)

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije pranje i održavanja odjeće, rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu provodi se redovitom nastavom u trajanju od 100 sati. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u ustanovi u trajanju od 40 sati, a dijelom učenjem temeljnim na radu u smještajnim objektima različite vrste i kategorije u trajanju od 60 sati.

U okviru vođenog procesa učenja i poučavanja predviđene su i vježbe u specijaliziranim prostorima ustanove gdje se kroz situacijsku i problemsku nastavu simuliraju uvjeti iz svijeta rada.

Učenje temeljeno na radu integrirano je u program obrazovanja te se realizira izvan ustanove za obrazovanje odraslih u smještajnim objektima različitih vrsta i kategorija te obuhvaća izvršenje konkretnih radnih zadaća u stvarnim radnim kontroliranim uvjetima.  

Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije pranje i održavanje odjeće, rublja i stolnog rublja u smještajnom objektu čime polaznik stječe 4 CSVET boda.