Učilište Piramida znanja započelo je s provedbom projektnih aktivnosti u sklopu Erasmus + projekta.

Projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta djelatnika Učilišta koji će se upoznati sa mogućnostima korištenja različitih digitalnih alata u procesu edukacije odraslih. Prva edukacija održava se na Cipru u listopadu 2023.