OPIS POSLA

Posao gerontodomaćice se svodi na pružanje pomoći u kući korisnika. Uglavnom se radi o starijim osobama ali ponekad i o mlađim osobama s invaliditetom te svima onima koji trebaju pomoć. To su osobe koje trajno ili trenutno nisu sposobne brinuti same o sebi. Gerontodomaćica pomaže oko kućanskih poslova, čišćenja i pranja rublja, osobne higijene, nošenja toplih obroka ili pomoći oko priprema obroka, zatim zadovoljenja raznih drugih potreba poput pratnje liječniku, odvjetniku ili slično.

UVJET ZA UPIS     

 • završena minimalno OSNOVNA škola
 • starost najmanje 18 godina
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
 • domovnica
 • rodni list
 • liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćice
 • ispunjena upisnica u tajništvu škole

NASTAVA

Oblik nastave: konzultativno-instruktivni

Trajanje programa: 160 sati

65 sati teorijske nastave

14 sati vježbi

81 sat praktične nastave

ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.

2. Prilagoditi načine pripreme obroka / pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.

3. Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta.

4. Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.

5. Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.

6. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

Stručni predmeti:

 • Osnove gerontologije
 • Poslovi gerontodomaćina/ce
 • Zaštita na radu i prva pomoć
 • Praktična nastava

Svi programi Učilišta Piramida znanja odobreni su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici). Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.