Uvjet za upis:

  • završena minimalno OSNOVNA škola
  • starost najmanje 15 godina
  • svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
  • domovnica
  • rodni list
  • ispunjena upisnica u tajništvu škole

Oblik nastave: konzultativno-instruktivni

Trajanje programa: 120 sati

64 sata teorijske nastave

16 sati vježbi

40 sati praktične nastave

KOMPETENCIJE STEČENE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Primijeniti pravila rada na siguran način za sebe i okoliš.

2. Razlikovati biljne vrste i njihove morfološke karakteristike.

3. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke i prepoznati uvjete pri obradi tla, sadnji, njezi, održavanju i uzgoju bilja i travnatih površina.

4. Primijeniti tipska i estetska uređenja vrtova i travnjaka.

5. Koristiti i održavati alate i opremu za poslove vrtlara.

6. Prepoznati promjene na bilju i tlu i primijeniti mjere zaštite.

Stručni predmeti:       

Zaštita na radu

Uvod u uređivanje vrta

Travnjaci

Vrste i uzgoj ukrasnog bilja

Održavanje bilja

Bolesti i zaštita bilja

Praktična nastava

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici). Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.

Minimalan broj polaznika za formiranje grupe: 8