Uvjet za upis:

 • završena minimalno OSNOVNA škola
 • starost najmanje 18 godina
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vinogradara- vinara
 • domovnica
 • rodni list
 • ispunjena upisnica u tajništvu škole

Oblik nastave: konzultativno-instruktivni

Trajanje programa: 160 sati

80 sati teorijske nastave

80 sati praktične nastave

KOMPETENCIJE STEČENE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi, skladištenju i preradi grožđa, kao i proizvodnji i njezi vina

2. Koristiti alate i sredstva za poslove vinogradara na siguran način

3. Prepoznati i suzbijati bolesti vinove loze i grožđa

4. Prepoznati svojstva i kvalitetu vina na osnovu boje, mirisa i okusa

5. Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište

6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Stručni predmeti:

 • Zaštita na radu, zaštita od požara i prva pomoć
 • Osnove vinogradarstva
 • Radovi u vinogradu
 • Proizvodnja vina
 • Praktična nastava

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici). Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.

Minimalan broj polaznika za formiranje grupe: 8