Uvjet za upis:

 • završena minimalno OSNOVNA škola
 • starost najmanje 15 godina
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pčelara
 • domovnica
 • rodni list
 • ispunjena upisnica u tajništvu škole

Oblik nastave: konzultativno-instruktivni

Trajanje programa: 120 sati

75 sati teorijske nastave

5 sati vježbi

40 sati praktične nastave

KOMPETENCIJE STEČENE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Primijeniti pravila rada na siguran način za sebe i okoliš i postupke pružanja prve pomoći.

2. Poznavati i razlikovati građu pčele, osobine pčelinje zajednice te tipove košnica, pčelinjaka i pčelarske opreme

3. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju pčela, prikupljanju i preradi meda i ostalih pčelinjih proizvoda

4. Koristiti zaštitnu odjeću i pribor za poslove pčelara/ice na ispravan način

5. Prepoznati i suzbijati bolesti pčela i njihove štetnike

6. Primijeniti pravila proizvodnje, čuvanja, pakiranja i prodaje pčelinjih proizvoda

7. Planirati troškove proizvodnje i plasman proizvoda na tržište.

Stručni predmeti:       

 • Zaštita na radu
 • Osnove tehnologije i mehanizacije u pčelarenju
 • Biologija pčela, uzgoj matica i selekcija
 • Bolesti pčela
 • Pčelinja paša i medonosno bilje
 • Pčelinji proizvodi i apiterapija
 • Praktična nastava

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici). Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.

Minimalan broj polaznika za formiranje grupe: 8