Posao kuhara uključuje različite aktivnosti: naručivanje i preuzimanje živežnih namirnica, čišćenje, određivanje tehnologije pripremanja hrane, pripremanje namirnica i njihovu toplinsku obradu, podjelu hrane na pojedinačne obroke te garniranje i dekoriranje.

Kuhar priprema ili spravlja hladna i topla jela te kolače, prema dnevnim menijima ili jelovniku. Pri tome, poštuje recepte i količinske normative za upotrebu pojedinih namirnica u obrocima. Kuhari također pripremaju jela po narudžbi, salate, dressinge, tople napitke i jela poznatih svjetskih kuhinja.

Kuhar tijekom obavljanja poslova poštuje visoke higijenske standarde, pazi na higijenu i čistoću prostora i sredstava s kojima radi, te vodi brigu o skladištenju nepotrošenih namirnica. Nadalje, kuhar bilježi podatke za dnevni obračun upotrijebljenih namirnica, izdanih obroka hrane te kontrolira zalihe. Kuhari također brinu o održavanju strojeva i uređaja u kuhinji, kako bi oni bili ispravni i tehnički postojani.

Kuhari trebaju imati smisla za organizaciju posla i pravilan vremenski raspored. Važna osobina kuhara je kreativnost u spravljanju jela, korištenju različitih začina i dekoriranju gotovih obroka.

Da bi uspješno obavljao svoj posao, kuhar mora pratiti novosti u struci i iste primjenjivati. Kada u poslu stekne dovoljno iskustva, kuhar sudjeluje u edukaciji novih zaposlenika.

Ovo zanimanje traži spretnost, kreativnost, razvijen okus i ukus. Svaki kuhar ima priliku iskazati sebe i svoje umijeće ¨malim tajnama velikih majstora¨. Polaznik se po završetku školovanja odmah može zaposliti zbog nedostatka kadrova, a u skladu s osobnim znanjem i ambicijom vrlo brzo i napredovati. Dobri su kuhari izuzetno cijenjeni i uživaju popularnost zvijezda.

ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • pripremiti sve vrste hladnih i toplih jela i slastica
  • prigotoviti jelo
  • naručiti sirovine, namirnice i poluproizvode
  • preuzeti naručenu robu, skladištiti ju, čuvati od kvarenja
  • ustrojavati rad kuhinje
  • sudjelovati u svim dijelovima tehnološkog postupka prigotavljanja jela
  • primijeniti standarde u obrocima, primjeni zdrave, dijetalne i makrobiotičke prehrane
  • razvijati nacionalnu hrvatsku kuhinju kao i kuhinje drugih zemalja
  • rukovati kuhinjskih strojevima, alatima i posuđem različitih namjena

Tijekom školovanja i rada, kuhar uči i usavršava tehnologiju pripremanja hrane i postupanja sa živežnim namirnicama i kuhanom hranom, usvaja i primjenjuje znanja o količinskim normativima, programiranju i planiranju prehrane te higijenskim i tehničkim propisima. Kuhar mora znati organizirati vlastiti posao i upotrebljavati stručnu literaturu.

Također, mora poznavati različite specifične jelovnike, npr. dijetalne, vegetarijanske i makrobiotičke te različite nacionalne i tradicionalne kuhinje.

Mogu se zaposliti u ugostiteljskim objektima svih vrsta i kategorija i u obiteljskom poslu.

ORGANIZACIJA NASTAVE

Školovanje je organizirano dopisno-konzultativnom nastavom (putem posebno izrađenih nastavnih pisama). Program će izvoditi Učilište Piramida znanja u Zaboku. Takav način školovanja polazniku znatno olakšava pristup učenju i stjecanju novih znanja i vještina, jer je vrijeme koje polaznik treba provoditi na nastavi znatno kraće od redovite nastave.

Dopisno-konzultativna nastava je prilagođena individualnim potrebama polaznika i pretpostavlja djelomičnu fizičku i prostornu udaljenost između polaznika i nastavnika. Takav pristup učenju ima za polaznika niz prednosti koje će mu olakšati svladavanje nastavnih sadržaja.

OSTALE INFORMACIJE

Na kraju uspješno završenog školovanja polazniku se izdaje svjedodžba o završnom ispitu za zanimanje KUHAR. Ispitni rokovi za pojedine predmete i završni ispit posebno se utvrđuju terminskim planom Učilišta.

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju kuhar.

Nakon završene škole moguće je daljnje usavršavanje i napredovanje u struci, doškolovanje za zanimanje hotelijera-ugostitelja, te prekvalifikacija u druga ugostiteljska zanimanja, a uz određene uvjete može nastaviti školovanje stručnog studija.