Posao konobara je dinamičan, kreativan i zahtjevan, pogotovo u zemlji koja je odabrala turizam i ugostiteljstvo kao vodeću granu gospodarstva. Od konobara se traži dobro poznavanje domaće i svjetske gastronomije, pića i napitaka te načine njihova posluživanja.

Poslovi konobara razlikuju se ovisno o tome gdje je konobar zaposlen. Samim time je i opis poslova konobara na različitim mjestima drugačiji te ovisi o uslugama koje se pružaju i o organizaciji rada u ugostiteljskom objektu.

Konobar obavlja pripremne radove prije posluživanja, održava sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja, postavlja stolove i rasprema ih nakon uporabe, poslužuje sve vrste jela prema sustavima posluživanja koji su uobičajeni u nas i u svijetu, služi se ustaljenim evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića.

ZNANJA, VJEŠTINE I POŽELJNE OSOBINE

S obzirom da konobar sudjeluje u izravnoj prodaji i izravnom kontaktu s inozemnim i domaćim gostima, mora poznavati strane jezike te imati solidne osnove opće kulture.

Tijekom školovanja konobar treba usvojiti postupke pripreme za posluživanje, te različite postupke i tehnike samog posluživanja jela i pića. Mora poznavati pripadnost jela različitim nacionalnim i tradicionalnim kuhinjama. Zbog preporuke pojedinih vrsta jela, mora dobro poznavati sastav i način pripreme jela.

Kako svoj posao obavlja u najvećem dijelu u komunikaciji s gostima, mora poznavati pravila lijepoga ponašanja, estetike i poslovnog komuniciranja na hrvatskom i na barem jednom stranom jeziku. Poznavanje stranih jezika u nekim dijelovima Hrvatske neophodan je uvjet za dobivanje posla konobara, posebice u turističkim mjestima gdje je velik broj stranih turista.

Ako su zaposleni u restoranima ili hotelima i drugim mjestima koji ugošćuju veći broj ljudi, poslovi konobara započinju s pripremom stolnog rublja, stolnog inventara i uređivanjem kolica za posluživanje. Zatim slijedi priprema u prostorima namijenjenim posluživanju gostiju gdje se odvija raspoređivanje stolova i stolaca, njihovo prekrivanje, uređivanje stolova za posluživanje, kao i svi oni poslovi koji se odnose na pitanja kućnoga reda (briga za stolnu dekoraciju, jelovnike, cjenike itd.).

Slijedi doček gostiju (pozdravljanje, određivanje prikladnoga stola, pomoć pri odlaganju garderobe); donošenje jelovnika, vinske karte ili upućivanje u dnevnu ponudu, odnosno preporuka o specijalitetima kuće; uzimanje narudžbe od gostiju, evidentiranje narudžbi, posluživanje hrane, posluživanje pića; pospremanje stola, priprema računa i zahvala na posjetu.

Osim u restoranima i drugim mjestima s ponudom hrane, konobari se mogu zapošljavati i u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge posluživanja pića (primjerice caffe barovi, cocktail barovi, noćni klubovi i dr.). Zbog toga nije teško naći dobro zaposlenje u zemlji ili inozemstvu. Posao konobara idealan je za ljude koji vole rad i komunikaciju s ljudima.

CILJ PROGRAMA

˗           provoditi pripremne radove, održavati sredstva, uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja

˗           postaviti stol

˗           poslužiti sve vrste jela prema sustavima posluživanja kod nas i u svijetu

˗           služiti se evidencijama i dokumentacijom za ponudu jela i pića

˗           prihvatiti gosta, primiti narudžbu, poslužiti ga, naplatiti uslugu i ispratiti gosta

˗           komunicirati na stranom jeziku s inozemnim gostima

˗           primijeniti osnove opće kulture u komunikaciji s domaćim i inozemnim gostima

ORGANIZACIJA NASTAVE

Školovanje je organizirano dopisno-konzultativnom nastavom (putem posebno izrađenih nastavnih pisama) što polazniku znatno olakšava pristup učenju i stjecanju novih znanja i vještina, jer je vrijeme koje polaznik treba provoditi na nastavi znatno kraće od redovite nastave.

Dopisno-konzultativna nastava je prilagođena individualnim potrebama polaznika i pretpostavlja djelomičnu fizičku i prostornu udaljenost između polaznika i nastavnika. Takav pristup učenju ima za polaznika niz prednosti koje će mu olakšati svladavanje nastavnih sadržaja. Program će izvoditi Učilište Piramida znanja u Zaboku.

OSTALE INFORMACIJE

Na kraju uspješno završenog školovanja polazniku se izdaje svjedodžba o završnom ispitu za zanimanje KONOBAR. Ispitni rokovi za pojedine predmete i završni ispit posebno se utvrđuju terminskim planom Učilišta.

Program za zanimanje konobar/ica ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku samostalno obavljanje poslova u zanimanju konobar.