Pekar proizvodi kruh i peciva od brašna različitih žitarica (pšenica, raž, kukuruz, itd.) i ostalih sastojaka kao što su sol, voda, kvasac, i sl. Da bi ispekao kruh ili peciva, pekar najprije treba pripremiti smjesu od navedenih sastojaka pri čemu, uz pomoć pekarskih pomagala kontrolira sastav smjese i količinu svakog pojedinog sastojka. Slijedeći korak je ručno ili strojno miješanje i oblikovanje tijesta, a potom pekar vrši nadzor nad procesom dizanja tijesta prije, ali i za vrijeme pečenja.

Ovisno o vrsti kruha ili peciva, pekar određuje i regulira temperaturu i vrijeme pečenja, a prema potrebi dodaje ili oduzima paru prilikom pečenja. Po završetku pečenja, gotovi pekarski proizvodi se vade iz velikih peći uz pomoć specijalnih pekarskih lopata, slažu se u košare i prevoze do prodajnih mjesta. Hlađenje pekarskih proizvoda može se obavljati umjetno i prirodno, te je važno voditi računa o skladištenju gotovih proizvoda i samog brašna, kako se isti ne bi pokvarili.

Trajanje programa: 175 sati

Teorijska nastava: 55 sati

Praktična nastava: 120 sati

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za obavljanje poslova pekara/pekarice mogu se upisati osobe sa najmanje:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara/pekarice (sanitarna knjižnica)

ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Razlikovati, odabrati i pripremiti osnovne i pomoćne sastojke za pripremu pekarskih proizvoda
  • Sudjelovati u izračunima i vaganju količina sastojaka potrebnih za pripremu pekarskih proizvoda
  • Pripremati, oblikovati, ukrašavati tijesto i peći pekarske proizvode
  • Razlikovati, koristiti i čistiti strojeve, alate i uređaje potrebne u poslovima pekara/ice
  • Primijeniti osobnu higijenu te higijenu prostora, uređaja, strojeva, aparata i posuđa
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici). Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.