Mesar obavlja poslove klanja stoke i rasijecanja mesa, obrađuje pojedine dijelove, obavlja kategorizaciju mesa, prerađuje ga i proizvodi mesne prerađevine.

Trajanje programa: 120

Teorijska nastava: 40 sati

Praktična nastava: 80 sati

Program osposobljavanja u trajanju od 120 sati realizirati će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 40 sati izvodi se u učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 80 sati se izvodi u poduzeću ili obrtu registriranom za obradu mesa

UVJETI UPISA

Završena najmanje osnovna škola.

Starost najmanje 15 godina.

Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesar.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

  • Primijeniti osnovne higijenske i sanitetske mjere osobne higijene, radnog prostora, alata i strojeva
  • Primijeniti i provoditi postupke obrade trupa i iznutrica za daljnju obradu
  • Koristiti i održavati ručni alat, pribore i strojeve za obradu mesa
  • Razlikovati vrste mesa za daljnju obradu
  • Primijeniti postupke proizvodnje mesnih proizvoda i prerađevina
  • Primijeniti pravila zaštite na radu pri poslovima mesara i pravila pružanja prve pomoći

Po uspješnom završetku obrazovanja polaznici će znati razlikovati stoku po vrsti, građi i tipu te koristiti odgovarajuće postupke pripreme stoke za klanje;

Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke omamljivanja, klanja, šurenja, rasijecanja trupala i egzenteracija životinja te razvrstavati vrste mesa pri obradi za različite namjene;

Obraditi i kategorizirati meso na ispravan način;

Konzervirati meso i proizvode od mesa različitim postupcima na ispravan način (hlađenjem, smrzavanjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline, sušenjem i dimljenjem);

Proizvoditi trajne i polutrajne suhomesnate proizvode uz nadzor majstora;

Prepoznati svojstva i kvalitetu mesa, mesnih proizvoda i greške u proizvodnji te otkloniti moguće nedostatke i mane;

Upotrebljavati uređaje, opremu i alate u svim postupcima prerade mesa i mesnih proizvoda na pravilan i siguran način;

Planirati troškove i plasman mesa i mesnih proizvoda na tržište;

Primijeniti postupke provođenja higijene i sanitacije te norme haccp-a;

Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć do dolaska stručne osobe.

MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Mesar može raditi na različitim područjima: na poslovima klanja stoke, preradi mesa i iznutrica, pripremi suhomesnatih proizvoda, termičkoj obradi mesa i mesnih prerađevina, u trgovini kao prodavač mesa i mesnih prerađevina, pri skladištenju i pripremi mesa za skladištenje i prodaju. Ukoliko položi majstorski ispit ispred Hrvatske obrtničke komore može otvoriti samostalni obrt.

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici). Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.