Zavarivač spaja metalne dijelove različitim postupcima zavarivanja. Zbog velike raširenosti primjene, koju međutim prate prilično zahtjevni radni uvjeti, zavarivači spadaju među tražena zanimanja.

Osiguranje konkurentnosti na tržištu graditeljstva i ostvarivanje uvjeta za građenje u zemljama EU; uvođenje novih tehnologija, opreme i uređaja u postupke zavarivanja,  profiliranje novih poslova i potreba osposobljavanja za iste; potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području brodogradnje, strojarske proizvodne i procesne tehnike, uslužnog gospodarstva.

Trajanje programa: 210 sati

Način izvođenja programa:

Teorijska nastava: 55 sati

Vježbe: 5 sati

Nastavne cjeline:

 • Poznavanje tehničkih metalnih materijala i plinova
 • Zavarivanje MIG-MAG postupkom
 • Zaštita na radu i zaštita od požara
 • Praktična nastava

Uvjet za upis:

 • 18 godina života
 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova ZAVARIVAČA/ICE

MIG-MAG POSTUPKOM

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Razlikovati vrste, svojstva i primjenu materijala za zavarivanje MIG – MAG  postupkom
 • Razlikovati, pripremiti i koristiti odgovarajuće alate, uređaje i opremu za MIG – MAG  postupak zavarivanja
 • Provoditi poslove zavarivanja MIG – MAG  postupkom koristeći različite tehnike i položaje zavarivanja
 • Provoditi periodične preglede uređaja, opreme, alata te ispravnosti plinskih instalacija
 • Otkriti, prijaviti i servisirati manje kvarove, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove te voditi radnu i servisnu dokumentaciju
 • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite  na radu i zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Mogućnosti zapošljavanja

Zavarivači se mogu zaposliti u mnogo različitih djelatnosti. Najčešće je riječ o proizvodnoj i prerađivačkoj metalnoj industriji, građevinarstvu, brodogradnji, mostogradnji i sl., ali i u manjim specijaliziranim obrtima, gdje postoji potreba za obavljanjem posla zavarivača.