U sklopu projekta “TEDI – Turizam, EDukacija, Integracija” UP.02.2.2.17.0036 bavili smo se hortikulturom.

Sadržaj aktivnosti za sudionike proveli su izv. prof. dr. sc. Tomislav Kos i doc.dr. sc. Šime Marcelić s Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru. Sudionici su se upoznali s osnovama rezidbe i sadnje voćaka te sadnjom ukrasnih biljaka. Postavljen je komposter te je sudionicima objašnjeno kako se formira kompostna hrpa i što se sve može stavljati u kompost.

Aktivnosti su održane u Bratiškovcima, u centru za rehabilitaciju “Roman obitelj”.

Moramo naglasiti kako je atmosfera bila prava obiteljska, puna smijeha i zabave. Nadamo se da će nam se pružiti prilika za ponovno druženje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.