Učilište Piramida znanja - ustanova za obrazovanje odraslih
image Slijedite nas:

Održiva upotreba pesticida!

Pesticidi


Održiva uporaba pesticida:

UVOD

Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članka 9. i članka 10. stavka 3 i 4 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) Učilište Piramida znanja, Rješenjem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske KLASA UP/I-320-20/14-02/236 URBROJ 525-09/1345-14-2, ovlaštena je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama. Učilište Piramida znanja, Zabok je dobilo rješenje za provođenje navedene izobrazbe na razdoblje od 5 godina s početkom od roka važenja rješenja datumom donošenja 01. listopada 2014. godine.

Provodimo izobrazbu na području Krapinsko-zagorske županije i čitave Hrvatske iz sljedećih modula:

1. Modul za profesionalne korisnike (osnovna i dopunska kategorija)
U ovaj modul spadaju:
OPG i drugi poljoprivrednici (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje)

TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom,(d.d., d.o.o., zadruge; potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje)

PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe)

Cijena koja uključuje priručnik i trošak izobrazbe iznosi 270,00 kn.
Dodatno se plaćaju iskaznica (30,00 kn) i ispit (50,00 kn) - ukupno 350,00 kn

2. Modul za distributere (osnovna i dopunska kategorija)
UVOZNICI, dobavljači, trgovci na veliko i malo, prodavači

1. uvoznici i dobavljači,
2. vlasnici rješenja o registraciji i zastupnici,
3. trgovci na veliko i malo, prodavači,
4. prodavači i djelatnici u nabavi

3. Modul za savjetnike (osnovna i dopunska kategorija)
• savjetnici u tvrtkama, javni i privatni savjetnici, savjetnici u prodaji

1. tehnolozi u proizvodnji
2. savjetnici u prodaji

Dokumenti

Prijavnica za izobrazbu
PRIJAVNICA
Održavanje predavanja
Predavanja
Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_269.html
Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_142_3012.html
Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida
http://www.mps.hr/UserDocsImages/BILJNO%20ZDRAVSTVO/HR-NAP.pdf
HR-Prijevod Direktive 2009-128-EZ
http://www.mps.hr/UserDocsImages/HR-Prijevod%20Direktive%202009-128-EZ.pdf

DINAMIKA RADA: vikend:petak popodne, subota/nedjelja, ili kroz tjedan, - u popodnevnim satima

Kandidati izobrazbe za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida sukladno članku 11. stavku 3. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida obvezni su PRIJAVNICA se prijaviti za izobrazbu, te popunjenu prijavnicu poslati:
• poštom na adresu: Učilište Piramida znanja, Matije Gupca 68, 49210 Zabok
• telefaksom na broj: 049 /282-153
• e-poštom a e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova stranica koristi kolačiće (cookies). Korištenjem stranice www.uciliste-piramida-znanja.hr pristajete na njihovu upotrebu.

EU Cookie Directive Module Information