Posljednjih se godina hrvatsko društvo nalazi u velikim demografskim promjenama. Prosječna dob stanovništva jedan od naših najvećih problema. Prema procjenama, 2030. godine Hrvatska će imati preko milijun stanovništva starijeg od 65 godina.

Iz navedenih podataka jasna je potreba za obrazovanjem odraslih za njegu starijih, bolesnih i nemoćnih ljudi. Sve više obitelji za svoje starije članove bira zapošljavanje privatnih njegovatelja, za razliku od smještanja u razne domove i ustanove.

Također, pri traženju posla u inozemstvu, ovo je jedan od poslova s najvećom kvotom zapošljavanja.

Polaznici stječu znanja iz osnova gerontologije, anatomije i fiziologije čovjeka, te njege starijih i nemoćnih osoba.

Osposobite se za poslove pružanja kvalitetne njege i skrbi starijim osobama u ustanovama socijalne skrbi kao i u njihovim domovima.

Njegovatelji se mogu zapošljavati u javnim ili privatnim ustanovama za njegu, što podrazumijeva njihov odlazak u domove osoba kojima je potrebna njega. Također se mogu zaposliti u stacionarima i zdravstvenim ustanovama.

Njegovatelji su osobe, čiji je zadatak održavati i poboljšati kvalitetu života starijih ljudi.

Najtraženije zanimanje sa visokom mogućnošću zaposlenja!

Pomaganje ljudima kojima je pomoć zaista potrebna!

Novi praktikum sa najmodernijom fantom lutkom za vježbe!

Osigurana stručna praksa!

ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Prije nego napravite potpuni zaokret u svojoj karijeri i upišete program osposobljavanja za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, sigurno vas zanima koje su sve odgovornosti jednog njegovatelja. Njegovatelj, dakle, pomaže starim, bolesnim i invalidnim osobama u obavljanju njihovih svakodnevnih aktivnosti. To uključuje hranjenje, održavanje osobne higijene i higijene prostora, pomoć kod odijevanja i kretanja te nadzor kod uzimanja lijekova. Osim o očuvanju zdravlja, njegovatelji brinu i za psihičko, mentalno, socijalno i emocionalno stanje osoba pružajući im utjehu i podršku.

Prema tome, neke od osobina koje bi trebao imati njegovatelj starijih i nemoćnih osoba su: strpljivost, empatičnost i želja za pomaganjem.

Polaznici će po završetku programa moći:

 1. Organizirati i planirati rad njegovatelja starijih i nemoćnih osoba/njegovateljice starijih i nemoćnih osoba
 2. Provesti dezinfekciju pribora, opreme i okoline korisnika
 3. Provesti osobnu higijenu korisnika
 4. Pomoći korisniku pri unosu hrane i tekućine
 5. Pomoći korisniku pri eliminaciji otpadnih tvari
 6. Primijeniti mjere sprječavanja komplikacija dugotrajnog mirovanja
 7. Primijeniti mjere sprječavanja pada korisnika
 8. Pružiti prvu pomoć korisniku
 9. Uočiti promjene kod korisnika
 10. Pružiti pomoć pri kretanju korisnika
 11. Provesti postupke s osobnim i posteljnim rubljem
 12. Zbrinuti otpad sukladno načelima zaštite okoliša
 13. Primijeniti mjere zaštite na radu
 14. Osigurati optimalne mikroklimatske uvjete okoline korisnika
 15. Pomoći korisniku pri održavanju tjelesne temperature

Profesionalno komunicirati s članovima tima i korisnicima

UVJET ZA UPIS     

  • završena minimalno OSNOVNA škola
  • starost najmanje 18 godina
  • svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
  • domovnica
  • rodni list
  • potvrda liječnika medicine rada o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovateljice
  •  

NASTAVA

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije njegovatelj/njegovateljicau institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi o starijim i nemoćnim osobama provodi se redovitom nastavom u trajanju

od 775 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u ustanovi, u trajanju od  155 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 455 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 165 sati.

Učenje temeljeno na radu odvija se u specijaliziranoj učionici/kabinetu/praktikumu gdje se izvode simulacije stvarnih problemskih situacija. Uključuje razdoblja učenja na radnom mjestu kod poslodavaca.

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici). Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.

Programom se stječe 31 CSVET bod.