Posljednjih se godina hrvatsko društvo nalazi u velikim demografskim promjenama. Prosječna dob stanovništva jedan od naših najvećih problema. Prema procjenama, 2030. godine Hrvatska će imati preko milijun stanovništva starijeg od 65 godina.

Iz navedenih podataka jasna je potreba za obrazovanjem odraslih za njegu starijih, bolesnih i nemoćnih ljudi. Sve više obitelji za svoje starije članove bira zapošljavanje privatnih njegovatelja, za razliku od smještanja u razne domove i ustanove.

Također, pri traženju posla u inozemstvu, ovo je jedan od poslova s najvećom kvotom zapošljavanja.

Polaznici stječu znanja iz osnova gerontologije, anatomije i fiziologije čovjeka, te njege starijih i nemoćnih osoba.

Osposobite se za poslove pružanja kvalitetne njege i skrbi starijim osobama u ustanovama socijalne skrbi kao i u njihovim domovima.

Njegovatelji se mogu zapošljavati u javnim ili privatnim ustanovama za njegu, što podrazumijeva njihov odlazak u domove osoba kojima je potrebna njega. Također se mogu zaposliti u stacionarima i zdravstvenim ustanovama.

Njegovatelji su osobe, čiji je zadatak održavati i poboljšati kvalitetu života starijih ljudi.

Najtraženije zanimanje sa visokom mogućnošću zaposlenja!

Pomaganje ljudima kojima je pomoć zaista potrebna!

Novi praktikum sa najmodernijom fantom lutkom za vježbe!

Osigurana stručna praksa!

ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Prije nego napravite potpuni zaokret u svojoj karijeri i upišete program osposobljavanja za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, sigurno vas zanima koje su sve odgovornosti jednog njegovatelja. Njegovatelj, dakle, pomaže starim, bolesnim i invalidnim osobama u obavljanju njihovih svakodnevnih aktivnosti. To uključuje hranjenje, održavanje osobne higijene i higijene prostora, pomoć kod odijevanja i kretanja te nadzor kod uzimanja lijekova. Osim o očuvanju zdravlja, njegovatelji brinu i za psihičko, mentalno, socijalno i emocionalno stanje osoba pružajući im utjehu i podršku.

Prema tome, neke od osobina koje bi trebao imati njegovatelj starijih i nemoćnih osoba su: strpljivost, empatičnost i želja za pomaganjem.

 • razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
 • prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba
 • komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona
 • primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora
 • primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć

UVJET ZA UPIS     

 • završena minimalno OSNOVNA škola
 • starost najmanje 18 godina
 • svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi
 • domovnica
 • rodni list
 • potvrda o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovateljice
 • ispunjena upisnica u tajništvu škole

NASTAVA

Oblik nastave: konzultativno- instruktivni

Trajanje programa       500 sati

170 sati teorijske nastave

50 sati vježbi

280 sati praktične nastave

Stručni predmeti:

 • Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije
 • Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
 • Zaštita na radu i prva pomoć
 • Praktična nastava

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici). Prijave za upis se primaju tijekom cijele godine, a nastava počinje po formiranju grupe.