Učilište Piramida znanja - ustanova za obrazovanje odraslih
image Slijedite nas:
 • Škola barmena Zabok U suradnji s Udrugom konobara i barmena Hrvatske! Najboljima garantiramo sezonsko zaposlenje!
 • Škola za njegovateljice Otvoreni upisi! Upis u e-radnu knjižicu!
 • Facebook tečaj Učilište Piramida znanja organizira tečaj o Facebooku! Naučite kako predstaviti svoj proizvod ili uslugu putem najveće svjetske društvene mreže!!!

EU projekt!

EU

Naziv projekta: Edukacijom ranjivih skupina do zaposlenja u ugostiteljstvu i turizmu

Nositelj: Učilište Piramida znanja - ustanova za obrazovanje odraslih

Opis projekta: Projektom će se provoditi 4 inovativna programa koji će težiti unaprjeđenju turizma na području KZŽ jer će se orijentirati na rad s gostima s invaliditetom te time unaprijediti poslovanje partnera, ali i utjecati na razvoj socijalnog turizma na području KZŽ. Naglasak će se staviti na inovativnost programa kroz veći udio praktičnog rada, razvoj socijalno-interpersonalnih vještina te uvođenjem e-learning sustava za program Voditelj za osobe s invaliditetom, kojim se poboljšava pristupačnost ciljanoj skupini.

Ciljevi projekta: povećanje zapošljivosti ranjivih skupina u turizmu i ugostiteljstvu razvojem i provedbom inovativnih programa osposobljavanja na području KZŽ; Povećati kapacitete zapošljivosti i socijalnog uključivanja edukacijom, praktičnim radom i stjecanjem općih kompetencija i mekih vještina za 44 osobe, nezaposlene ranjive skupine u sektoru turizma i ugostiteljstva, poboljšati stručne i pedagoške vještine stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora.

Očekivani rezultati projekta: Razvijeni novi programi obrazovanja i osposobljavanja za nezaposlene i stručnjake iz turističko-ugostiteljskog sektora, verificirani novi programi obrazovanja i osposobljavanja, osmišljen program obrazovanja predavača i mentora zbog jačanja stručnih kompetencija u području turizma i ugostiteljstva, jačanja metodičko-didaktičkih vještina predavača, jačanja vještina pristupa osobama s invaliditetom.

Ukupna vrijednost projekta: 1.639.868,44 kuna (100% financirano)

Razdoblje provedbe projekta: 23.04.2019.-23.12.2020.

Kontakt za više informacija:Adam Jakov Deak, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Više informacija o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr
ili na

Osposobljavnje za dadilju!

dadilja

Svi zainteresirani mogu se upisati u Zaboku, Matije Gupca 68

Kada ljubav prema djeci preraste u posao, posao postaje ljubav!

Primamo prijave za novu grupu dadilja u Zaboku.

Završi ovo traženo zanimanje i stekni uvjete za otvaranje vlastitog obrta ili zaposlenje!

Pročitaj više ...
Upisi_u_srednje_skole

Upisi su mogući tijekom cijele godine!

Svi zainteresirani mogu se upisati u Zaboku, Matije Gupca 68

 • Najtraženije zanimanje sa visokom mogućnošću zaposlenja!
 • Pomaganje ljudima kojima je pomoć zaista potrebna!
 • Novi praktikum sa najmodernijom fantom lutkom za vježbe!
 • Osigurana stručna praksa!
S obzirom da se životni vijek pojedinca posljednjih godina znatno produžuje, sa sigurnošću će se povećati i broj starijih osoba koje nisu samostalne i kojima je potrebna pomoć drugih osoba.

Polaznici stječu znanja iz osnova gerontologije, anatomije i fiziologije čovjeka, te njege starijih i nemoćnih osoba.

Osposobite se za poslove pružanja kvalitetne njege i skrbi starijim osobama u ustanovama socijalne skrbi kao i u njihovim domovima

Pročitaj više ...

Srednje škole!

Upisi_u_srednje_skole

Upisi mogući tijekom cijele godine!

Upisi u srednjoškolske programe:
Komercijalist
Prodavač
Konobar
Kuhar
Slastičar


Posjetite nas u Zaboku, Matije Gupca 68 (iznad ERSTE banke).


 • Besplatni tiskani nastavni materijali!
 • Moderno opremljena učionica!
 • Konzultativna nastava u vremenu koje odgovara polaznicima!
 • Profesionalni i susretljivi nastavnici!
 • Male grupe polaznika!
 • Dobra prometna povezanost!

Završite započeto školovanje, promijenite zanimanje ili završite srednju školu.

Ugostiteljske srednje škole

Upisi_barmen

Otvoreni su upisi u srednje škole za ugostiteljska zanimanja:

Polaznicima se nude:

 • Dopisno-konzultativna nastava
 • Besplatni nastavni materijali
 • Male grupe polaznika
 • Profesionalni i susretljivi nastavnici
 • Vrijeme održavanja prilagođeno polaznicima

Saznajte više na slijedećim linkovima: konobar, kuhar, slastičar.

Upisi_barmen

Upisi su mogući tijekom cijele godine!

Učilište Piramida znanja organizira školu barmena u suradnji s Udrugom konobara i barmena Hrvatske.

Polaznici uče o:

 • Povijesti, legendama i nastanku pića
 • Baznim pićima
 • Recepturama za više od 100 koktela koje izrađuju koristeći prava pića

U školu barmena je uključen tečaj flair-a, a svi polaznici obavljaju praktičnu nastavu i prolaze stres test u koktel baru.

Završetkom škole barmena polaznici stječu:

 • Izvrsno temeljno znanje potrebno kvalitetnom barmenu
 • Uvjerenje Učilišta Piramida znanja koje se upisuje u e-radnu knjižicu
 • Diplomu Udruge konobara i barmena Hrvatske koja je priznata u Hrvatskoj i inozemstvu

Najboljima garantiramo sezonsko zaposlenje!

Pročitaj više ...

Održiva uporaba pesticida!

pesticidi

Održiva uporaba pesticida:

Učilište Piramida znanja, Zabok ovlaštena je institucija resornog ministarstva za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima.

Cijena koja uključuje priručnik i trošak izobrazbe iznosi 270,00 kn.
Dodatno se plaćaju iskaznica (30,00 kn) i ispit (50,00 kn) - ukupno 350,00 kn

DINAMIKA RADA: vikend:petak popodne, subota/nedjelja, ili kroz tjedan, - u popodnevnim satima

Više o izobrazbi možete saznati na sljedećoj POVEZNICI.

Provodimo izobrazbu iz sljedećih modula:

1. Modul za profesionalne korisnike (osnovna i dopunska kategorija)
U ovaj modul spadaju:
OPG i drugi poljoprivrednici (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje)

TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom,((d.d., d.o.o., zadruge) (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo i ukrasno bilje))

PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe)

Provodimo izobrazbu za sva 3 modula!!!

Prijaviti se možete: PRIJAVNICA
• poštom na adresu: Učilište Piramida znanja, Matije Gupca 68, 49210 Zabok
• telefonom ili telefaksom na broj: 049 /282-153
• e-poštom a e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upisi_barmen

Svi zainteresirani mogu se upisati u Zaboku, Matije Gupca 68

Vrtlar radi na uređenju vrtova, parkova i drugih zelenih površina. Bavi se uzgojem ukrasnog bilja, cvijeća, voća i povrća, te sadnjom i održavanjem drveća.

Polaznici osposobljavanja za vrtlara uče o:

 • Raznim biljnim vrstama i njihovim karakteristikama
 • Postupcima obrade tla, sadnje, njege, održavanja i uzgoja bilja i travnatih površina
 • Uređenju vrtova i travnjaka
 • Korištenju alata i ostale opreme za vrtlara
 • Promjenama na bilju i primjeni odgovarajućih mjera zaštite

Vrtlari se mogu zaposliti u rasadnicima, botaničkim vrtovima, tvrtkama i agencijama koje se bave uređenjem okoliša i sl.

Pročitaj više ...

Novi programi

Upisi_barmen

Učilište Piramida znanja kontinuirano radi na unaprjeđenju svojih obrazovnih programa. Stoga smo sukladno potrebama tržišta rada kreirali nove programe osposobljavanja i usavršavanja. Popis programa za koje je ishođeno pozitivno stručno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja nalazi se u nastavku. I dalje aktivno radimo na novim programima o kojima ćemo vas obavijestiti uskoro.

Graditeljstvo i geodezija:

 • Rukovatelj/ica automješalicom
 • Rukovatelj/ica rovokopačem - utovarivačem
 • Jednostavni poslovi u zanimanju zidar/ica
 • Jednostavni poslovi u zanimanju tesar/ica
 • Jednostavni poslovi u zanimanju fasader/ka
 • Jednostavni poslovi u zanimanju soboslikar/ica - ličitelj/ica
 • Monter/ka skela
 • Jednostavni poslovi u zanimanju krovopokrivač/ica
 • Rukovatelj/ica bagerom
 • Rukovatelj/ica valjkom

Osobne, usluge zaštite i ostale usluge:

 • Pomoćnik/ica u nastavi u radu s učenicima s teškoćama
 • Specijalist/ica zaštite na radu

Poljoprivreda, prehrana i veterina:

 • Jednostavni poslovi u zanimanju mlinar/ica
 • Rukovatelj/ica traktorom s priključcima
 • Jednostavni poslovi u zanimanju mesar/ica
 • Jednostavni poslovi u zanimanju pekar/ica
 • Rukovatelj/ica trimerom
 • Rukovatelj/ica motornom kosilicom

Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija:

 • Zavarivač/ica MIG - MAG postupkom
 • Zavarivač/ica TIG postupkom
 • Zavarivač/ica REL postupkom

Šumarstvo, prerada i obrada drva:

 • Rukovatelj/ica motornom pilom
 • Rukovatelj/ica strojevima u šumarstvu

Turizam i ugostiteljstvo:

 • Sobar/ica

Novi program stjecanja stručne spreme u našoj županiji


Svi zainteresirani mogu se upisati u Zaboku, Matije Gupca 68

 • Pomaganje ljudima kojima je pomoć zaista potrebna!
 • Novi praktikum sa najmodernijom fantom lutkom za vježbe!
 • Osigurana stručna praksa!
S obzirom da se životni vijek pojedinca posljednjih godina znatno produžuje, sa sigurnošću će se povećati i broj starijih osoba koje nisu samostalne i kojima je potrebna pomoć drugih osoba.

Pročitajte više...
Javna nabava

Temeljem Rješenja Ministarstva gospodarstva, Uprave za sustav javne nabave, KLASA: UP/I-406-01/14-01/09, URBROJ: 526-06-02-01/7-14-05 od 23. srpnja 2014., Učilište Piramida znanja - ustanova za obrazovanje odraslih ovlaštena je za provođenje Programa izobrazbe u području javne nabave na rok od tri godine i uvrštena u Registar nositelja programa objavljen na Portalu javne nabave pod evidencijskim brojem 38.

Stručne osobe koje izvode nastavni program:

Ivanka Znika

Položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave.
v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu KZŽ.
Članica Povjerenstava za provedbu postupaka javne nabave u Krapinsko- zagorskoj županiji i njezinim proračunskim korisnicima (škole, zdravstvene ustanove). Trenutno članica Povjerenstva postupka javne nabave prijevoza učenika osnovnih škola KZŽ (postupak velike nabave), javna nabava poštanskih usluga (nabava male vrijednosti), postupaka bagatelne nabave informatičke opreme, računalnih programa, postupaka čišćenja.

Nikola Gospočić

Položen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
Savjetnik za javnu nabavu 2013. i 2014. godine u KZŽ.
Pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ

Pročitajte više...

Učilište Piramida znanja

slika


Postoje putevi do posla! Zakoračite u vlastitu budućnost!

Doškolovanje i prekvalifikacija pomažu fleksibilnosti zapošljavanja. Svi koji su završili osnovnu školu imaju priliku za daljnje obrazovanje.

Ako želite saznati što je obrazovanje dopisnim putem odaberite svoju struku i nazovite nas ili posjetite.

Ukoliko vas zanimaju dodatne informacije, na raspolaganju smo vam u Učilištu Piramida znanja od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati. Stoga navratite ili nazovite bez obveze!

Ova stranica koristi kolačiće (cookies). Korištenjem stranice www.uciliste-piramida-znanja.hr pristajete na njihovu upotrebu.

EU Cookie Directive Module Information